• ЕИК/ПИК:201972897
 • Дейност: Търговец
 • Местоположение:София
 • Име на фирмата на латиница:Eko di ta LTD
 • Адрес в Sellers.bg:imensionstyle.sellers.bg
 • Категория:Строителни ремонти
 • Адрес:ул. др. “Борис Вълчев“ , бл.1
 • Телефон:0889804806
 • E-mail:streleshka@abv.bg

Еко Ди Та ЕООД
 • Град: София
 • Адрес: ул. др. “Борис Вълчев“ , бл.1
 • Телефон/и: 0889804806,
 • E-mail: streleshka@abv.bg
ДО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: streleshka@abv.bg